Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Follow Us

Predstavitev knjižnjih izdaj

27. februar 2019 

16:30 ►Moderna galerija

→ Skupnost emancipiranih teles: Metodologije beleženja slovenskih avtoric sodobnega plesa 1

(uredili: Andreja Kopač in Maja Šorli; izdajatelj: Emanat)

 

Ko smo pred skoraj petimi leti skupaj z Majo Delak in Saško Rakef v zavodu Emanat zasnovali večletni projekt Metodologije beleženja avtoric sodobnega plesa, je bil naš prvi cilj vzpostaviti neko »skupnost« koreografinj slovenskega sodobnega plesa in določenega tipa refleksije oziroma beleženja njihovih postopkov dela; taktik, strategij, načinov, pristopov, ki bi prispevali k mnoštvu različnih diskurzov, branj ter pisav, vsebin in zapisov, ki govorijo o sodobnem plesu. Pobuda izhaja iz spoznanja, da v zadnjih dvajsetih letih v Sloveniji nimamo nobenih zapisov s področja metodologij in postopkov, ki so jih razvile slovenske plesne ustvarjalke. V prvi vrsti je bila zato poudarjena procesualnost dela, in ne toliko metode arhiviranja in prakse dokumentiranja »produktov« oziroma predstav. Zdi se namreč, da v umetnosti preredko razmišljamo, po čigavi travi hodimo in kdo je že bil tu pred nami. A čeprav lahko ustvarimo svoje poti, ne da bi sledili drugim, še vedno potrebujemo druge pred seboj. O teh usmerjenostih in legah govori ta zvezek, ki beleži koreografska dela vsaj desetih ustvarjalk. Osnovni namen beležke je jasen: zagotoviti afirmacijo (sodobnega) plesa kot umetnosti ter osvetliti razvoj, uveljavitev in refleksijo sodobnega plesa pri nas. V prvem zvezku so predstavljeni naslednji koreografsko-refleksivni pari: Saška Rakef in Sinja Ožbolt, Rok Vevar in Snježana Premuš, Zala Dobovšek in Teja Reba, Magdalena Germek in Tanja Zgonc, Samo Oleami in Vita Osojnik, Maša Radi in Mateja Bučar, Jasmina Založnik in Nina Meško, Alja Lobnik in Bara Kolenc, Maja Šorli in Maja Delak ter Andreja Kopač in Leja Jurišić.

 

Knjigo bosta predstavili urednici: Andreja Kopač in Maja Šorli

→ Dan, noč + človek = ritem: Antologija slovenske sodobnoplesne publicistike 1918–1960

(izbral in uredil: Rok Vevar; urednica zbirke: Amelia Kraigher, urednik: Gregor Moder; izdajatelji: Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost, Nomad Dance Academy Slovenia, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti)

 

Knjiga Roka Vevarja predstavlja izbor teoretskih, zgodovinskih in kritiških člankov o sodobnem plesu, modernem baletu in plesni kulturi, ki so bili v domačem periodičnem tisku objavljeni med obema vojnama in v poldrugem desetletju po 2. svetovni vojni. Raziskava za antologijo je pokazala, kako obsežna in živa je bila domača publicistična produkcija in kako izjemno je bilo zanimanje za tovrstno umetnost in njeno kulturo v obdobju obeh monarhij in prve socialistične Jugoslavije. Antologija predstavlja prve domače publicistične prispevke s področja zgodovine in teorije sodobnega plesa in modernega baleta po vsebinskih sklopih: prvi poskusi refleksije domače plesne zgodovine (Rado Kregar); vizionarske teoretizacije sodobnega plesa v krogih domačih zgodovinskih avantgard, natančneje, konstruktivistov in tankovcev (Ferdo Delak, Avgust Černigoj); teorija sodobnega plesa in modernega telesa v krogih mladinskega krščansko-socialnega gibanja, t. i. križevcev (Franjo Čibej, Pino Mlakar) ter kulturna zgodovina klasične in moderne plesne umetnosti (Kristina Vrhovec, poročena Brenk). Sledijo kritiški in esejistični prispevki o plesnem delu protagonistov sodobnega plesa in modernega baleta takratnega slovenskega kulturnega prostora, ki je od samih začetkov izrazito medkulturen in mednaroden. Poglavje Doba plesa in telesa je zelo zožen izbor sicer nepreglednega korpusa plesno-kulturne publicistike med obema vojnama, katerega namen je bralcu predstaviti predvsem širino njenega spektra. Knjigo zaključuje poglavje Vrag na vasi – ples v Sloveniji 1946−1960, v katerem je – pretežno z zapisi Pie in Pina Mlakarja – dokumentiran poskus institucionalizacije moderne plesne umetnosti v okviru baleta SNG v Ljubljani in vzpostavitve kulturnega projekta novega jugoslovanskega baleta. V nevrotičnem obdobju razvoja jugoslovanske socialistične izjeme, ki je tudi na področju umetnosti in kulture hitro spreminjal svoje možne smeri, se je to ob koncu 50‑ih let 20. stol. zaradi različnih razlogov izkazovalo kot vse bolj nemogoč projekt, o čemer pričata članka Ksenije Hribar v poglavju Epilog.

 

Knjigo bo predstavil urednik: Rok Vevar

→ DSPS 25+

Predstavitev posebne številke revija Maska ob 25. obletnici Društva za sodobni ples Slovenije
(urednice številke: Andreja Kopač, Alja Lobnik, Pia Brezavšček; izdajatelja: Maska in DSPS)

 

Maja letos bo stanovsko društvo za sodobni ples praznovalo 25-letnico delovanja. Ob tej priložnosti smo združili moči z revijo Maska in v tematski reviji popisali zgodovino delovanja društva, prerešetali smernice delovanja in revidirali cilje, ki si jih je društvo tekom let zadalo. Poleg historiata DSPS v številki prednjačita formi vprašalnika in intervjuja. Urednice smo si zadale nalogo izprašati 5 x 5 akterk in akterjev, a se je struktura številke v prekarnih razmerah kmalu začela podirati. Prav to dejstvo pa zelo jasno priča o trenutnem stanju sodobnega plesa.

 

Dvojezično številko bodo predstavile njene urednice: Andreja Kopač, Alja Lobnik, Pia Brezavšček

Vstop prost.