Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Follow Us

Koper

Gibanica na turneji v Kopru
5. april – 6. april 2012

 

Ko pomislimo na Koper, pomislimo na Stanislava Hitija in Vuko Kumar Hiti, plesna pedagoga, ki sta po drugi svetovni vojni močno zaznamovala primorski plesni utrip in ki sta uspela s svojo umetniško izobraženostjo na svoje študente prenesti tudi plesna znanja evropskega plesnega ekspresionizma.Hkrati pa je z obalo povezano vsaj še eno ime slovenskega plesnega ekspresionizma: to je plesalka in koreografinja Jasna Knez, ki je vrsto let živela na slovenski obali. V obalnih mestih pa je sodobni ples ves čas močno povezan s plesno pedagogiko in izobraževalnimi programi, ki se od 50. let preteklega stoletja niso nikoli prekinili in so vzgojili vrsto odličnih plesalcev. Koper je mediteransko mesto, ki s svojim pristaniščem vase vpisuje vonj po svetu. Zgodovina plesa je zgodovina poti in mobilnosti, to velja tako za balet, kakor tudi za moderni in sodobni ples. Gibanica na turneji z lokalnimi organizacijami in Gledališčem Koper dokazuje, da je ples več kot doma tudi na slovenski obali.

Info

Informacije o programu: www.gibanica.eu, www.gledalisce-koper.si tel: 05 663 43 80, e-mail: info@gledalisce-koper.si

 

Lokacije: Gledališče Koper, Verdijeva 3, 6000 Koper Loggia Caffe, Titov trg 1, 6000 Koper Bar Cameral, Čevljarska ulica 14, 6000 Koper

 

VSTOPNICE: Cena vstopnice: 10 €, 8 € (dijaki, študentje, upokojenci) Prodajna mesta: blagajna Gledališča Koper od ponedeljka do petka, od 10. do 12. ure, ob torkih in četrtkih tudi od 15. do 17. ure.

 

Na razstavi, delavnicah in individualnem svetovanju je udeležba brezplačna.

Program

Razstava STANISLAV HITI IN VUKA KUMAR HITI

Kustos: Rok Vevar
5. april 2012
19.00 ► Gledališče Koper

Razstava o plesnem delovanju Stanislava Hitija in Vuke Kumar Hiti bo skušala delovanje plesnih učiteljev, plesalcev in koreografov umestiti v slovenski in mednarodni plesni kontekst. Stanislav Hiti in Vuka Kumar Hiti sta z Baletno šolo Koper (ustanovljena na začetku 50. let), v katero je bil vključen tudi izobraževalni program sodobnega plesa, zaznamovala plesno delovanje na Primorskem in v Sloveniji. S svojimi predstavami sta gostovala po vsej takratni Jugoslaviji ter s svojim delovanjem vzgojila generacije plesnih ustvarjalcev. Njuno delo je bilo močno zaznamovano z nemškim plesnim ekspresionizmom in modernim plesom prve polovice 20. stoletja ter z zgodovinskimi avantgardami, kar je mogoče zaključiti s pregledom fotografskega in pisnega gradiva. Njuna plesna kompozicija, ki poudarja dramatično razmerje med posameznikom in skupino, se pri organizaciji koreoloških parametrov močno zgleduje po koreografskih prinicipih Mary Wigman, Rudolfa Labana in Emila-Jaqueza Dalcroza, s katerimi se je Vuka Kumar Hiti posredno spoznala v svojih dijaških in študentskih letih v Zagrebu in Beogradu. Močno je vidna tudi uporaba historičnih gledališko-plesnih stilov in poskus vzpostavitve avtentičnega slovenskega plesa z uporabo etničnih elementov, kar je ena od poglavitnih tendenc evropskih in ameriških plesnih kontekstov prve polovice 20. stoletja. Stanislav Hiti in Vuka Kumar Hiti sta s svojim delovanjem nedvomno plesni fenomen, ki je bil – kakor še marsikaj na področju sodobnega plesa v Sloveniji – doslej v slovenskem kontekstu po krivici spregledan.
Zahvale: Liljana Šantič Ujčič, Ljubo Kumar, Zarja Hiti, Selena Fabjan Hiti, Slavko Fabjan, Anjelka Pevc, Nuša Hiti, Polonca Fabjan, JSKD Območna izpostava Izola

 

Večer primorskega plesa

5. april 2012
20.00 ► Gledališče Koper

Večer je posvečen plesalcem in koreografom, ki delujejo na Primorskem. Predstavljene bodo štiri kratke predstave ali odlomki predstav štirih različnih primorskih plesnih centrov – Plesni studio Lai, KUD Erato, KUD Nambole ter Art Dance Studio Portorož.

Liljana Šantič Ujčič: VZLET NEZNANEGA ČASA
Posvečeno vsestranski umetnici Vuki Kumar Hiti, njeni zvestobi do umetnosti, volji do življenja, njeni plesni duši.
Glasba: Neil B. Rolnick, R. Aubry, H. Purcell
Koreografija: Lilijana Šantič Ujčič
Ples in izvedba: Natalija Gajić, Monika Morato, Nika Mori, Lia Ujčič
Produkcija: Plesni studio Lai
Trajanje: 20 minut
Vesna Stojnić, Nika Pegan in Maja Stojanović: “OD VZHODA DO VZHODA …” Odlomek iz plesne produkcije »Od vzhoda do vzhoda …«
Koreografija: Vesna Stojnić, Nika Pegan in Maja Stojanović
Plešejo: Vesna Stojnić, Nika Pegan, Maja Stojanović, Ema Weixler, Tina Bačič, Damjana Stojnić in Ana Petrovska
Produkcija: KUD Erato
Trajanje: 15 minut
Plesna skupina Nambole: ČUDA SVET 
Čuda sveta je priredba zaključne produkcije “Iz pesmi ples” v koreografiji Jasne Knez. Temelji na poeziji Jasne Knez iz obdobja bivanja na plesni domačiji v Koštaboni (1996–2004) in okoli nje (2004–2006). Navdih pa nam je bila Vuka Kumar Hiti oziroma večer posvečen njej, oktobra 2009. Plesi so zgrajeni po metodi strukturirane improvizacije.
Pišem svoje pesmi, plesalke plešejo iz sebe. Svetovi vzporedni, ki se ne utapljajo drug v drugega. Se le dotaknejo, srečajo, za hip prepletejo, nato odidejo vsak po svoji poti. (Jasna Knez)
Koreografija: priredba koreografije Jasne Knez »Iz pesmi ples«
Nastopajo: Jasna Ratoša, Saša Ribič, Lučka Joksič, Anja Slavec, Polona Štule, Irena Vujanovič
Produkcija: Plesna skupina Nambole
Trajanje: 15 minut
Art Dance Studio Portorož: PLESNI INSERTI
Zadnja vaja
Koreografija: Siniša Bukinac in Dana Petretič
Nastopajoči: Urban Žibert, Noemi Bak, Tinkara Starin, Alja Margon, Enya Kvarantan, Gaj Bostič, Ane Lizariturry, Vanna Vranješ, Michelle Paulin, Naska Kvarantan
Glasba: NLT – Let me Know, Twista ft. Bobby Valentino – She Got It, After Effects Project – Promo M.J.
Impact
Koreografija: Siniša Bukinac in Dana Petretič
Nastopajoči: Alja Glavina, Ana Savič, Ana Šturm, Tinkara Starin, Maja Markežič, Urša Malačič
Glasba: Michael Jackson – Smooth Criminal, Black or White, Heal The World
Zadihaj z mano
Koreografija: Siniša Bukinac in Dana Petretič
Nastopajoči: Ana Popovič, Elen Vežnaver, Eva Žibert, Vita Lozar, Lucija Bostič, Ylenia Mahnič
Glasba: Sia – Breathe Me
Produkcija: Art Dance Studio Portorož
Trajanje: 15 minut

 

Druženje in ples 

5. april 2012
21.30 ► Loggia Caffe

 

Delavnica za plesne pedagoge Učenje učiteljev

Mentor: Dejan Srhoj
6. april 2012
od 9.00 do 12.00 ► Gledališče Koper / Mala dvorana

Sodobni ples nikoli ni bil le plesna tehnika ali določen estetski pristop, temveč vselej tudi raziskovanje plesa, človeka, odnosov, giba in načina komunikacije med nastopajočimi ali različnimi koreološkimi elementi. Skozi čas se je razvilo veliko različnih pristopov k poučevanju sodobnega plesa. Ker je polje sodobnega plesa izjemno kompleksno in raznoliko, se nenehno izražajo potrebe po vedno novih metodah treninga in poučevanja. Program Učenje učiteljev je odgovor na te potrebe. V osnovi je to vabilo plesnim učiteljem k srečanju, kjer v delovnem okolju plesnega studia izmenjajo svoje izkušnje in metode poučevanja. Vsak od udeležencev predlaga določeno vajo, krajšo koreografijo, orodje za improvizacijo ali pa video oziroma tekst, ki kar najbolj natančno prikaže polje zanimanja in metodo poučevanja določenega učitelja. Na ta način omogoči drugim udeležencem telesni stik in neposredno izkušnjo s ponujenim predlogom, izkušnja pa je nato izhodišče za pogovor in refleksijo doživetega. To omogoča vsakemu posameznemu učitelju, da jasneje umesti lasten pristop poučevanja v celotno polje sodobnega plesa, hkrati pa omogoči vsem udeležencem, da dobijo širšo sliko o stanju plesa in poučevanja v širšem okolju, naj bo to Primorska, Slovenija, Evropa ali svet.

 

Delavnica Kulturna produkcija

Mentorica: Tamara Bračič Vidmar
6. april 2012
od 13.00 do 15.30 ► Gledališče Koper / Mala dvorana

Kako se “zgodi” predstava? Kaj mora vedeti producent, da se predstava, koncert ali razstava lahko zgodi? V prvem delu delavnice se bomo sprehodili skozi osnovne faze umetniške produkcije, od izbire primernih prostorov za vaje in predstavitev dela, do pridobitve financ in koproducentov, od koordinacije ekipe in zunanjih sodelavcev, do promocije in privabljanja občinstev. Drugi del delavnice bo namenjen pogovoru o konkretnih projektih in zagatah, ki jih udeleženci srečujejo pri svojem delu. Vabljeni, da pripravite vprašanja in orišete hipotetične ali realne težave, ki jih bomo na delavnici skušali skupaj razrešiti. Tamara Bračič Vidmar je producentka in vodja stikov z javnostmi v zavodu Bunker in pri zavodu E.P.I. center ter članica umetniškega odbora Gibanice in koordinatorica mednarodne mreže Balkan Express.

 

Individualno svetovanje za nevladne organizacije 

6. april 2012
od 16.00 do 19.00 ► Gledališče Koper / Kavarna gledališča

Individualno svetovanje za nevladne organizacije je svetovalni program Mreže sodobnega plesa, ki lokalnim nevladnim organizacijam omogoča dostop do znanj s področja kulturne produkcije (organiziranje in administriranje projektov, vključno s projekti, ki so subvencionirani iz skladov Evropske unije, pridobivanje sredstev iz javnih virov, delo s prostovoljci, stiki z javnostmi, razvijanje občinstev itn.), tehničnega servisiranja in umetniškega načrtovanja kulturnih programov (kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno strateško načrtovanje umetniških vsebin, izbira strategij, artikulacija in razvoj programov, vrste umetniških programov v institucijah in nevladnih organizacijah itn.). Individualno svetovanje je namenjeno optimizaciji načrtovanja in učinkovitosti dela v nevladnih organizacijah, še posebej tistim s področja uprizoritvenih umetnosti in sodobnega plesa.
Morebitna vprašanja nam lahko predhodno pošljete na elektronski naslov sandra.dorem@gibanica.eu in se nam nato pridružite v času Gibanice na turneji na individualnem posvetu.

 

Matjaž Farič, Jordi Casanovas, Edward Clug, Iztok Kovač, Dalija Aćin/ EnKnapGroup: 10 MIN

6. april 2012 ob 20.00, Gledališče Koper
Stalna plesna skupina EnKnapGroup, ki jo je leta 2007 ustanovil eminenten slovenski koreograf Iztok Kovač, je v tem trenutku edini profesionalni plesni ansambel v Sloveniji. Sestava izjemnih plesalcev dela pod Kovačevim umetniškim vodstvom z mednarodno priznanimi koreografi in režiserji izrazito raznorodnih estetskih provenienc ter se razvija v prvovrsten plesni ansambel. Od leta 2009 ima EnKnapGroup svoj domicil v Centru kulture Španski borci v ljubljanskih Mostah. 10 MIN je koreografski omnibus, ki v središče postavlja fluidnost in neulovljivost časa v kontekstu geografskih in družbenih okvirov ter ideologij. Iztok Kovač je k sodelovanju povabil koreografe iz nekaterih geo-političnih kontekstov, ki so bili v zadnjih desetletjih podvrženi izrazitim spremembam. Vsak od njih se v svoji koreografski vinjeti na svoj način spopade s konceptom časa v natančno odmerjenem 10-minutnem delu.

Na Gibanici na turneji se bodo predstavile naslednje koreografske vinjete:

Ukaz (Matjaž Farič)
Ne skrbi, a bodi pozoren (Jordi Casanovas)
9:24 (Edward Clug)
Pot domov (Iztok Kovač)
Nič več (Dalija Aćin)
Koncept: Iztok Kovač

Plesalci: EnKnapGroup (Luke Thomas Dunne, Ana Štefanec, Tamas Tuza, Gyula Cserepes) in Barbara Kanc k. g.
Oblikovanje svetlobe: Jaka Šimenc in Zoran Grabarac
Kostumi: Alan Hranitelj in Valter Kobal
Povezovalna glasba: Mitja Vrhovnik Smrekar
Projekcije: Studio nejaaka in Luka Umek
Tehnična podpora: Luka Curk, Zoran Grabarac, Omar Ismail

Produkcija: Zavod EN-KNAP
Soproducenti: Anton Podbevšek Teater, Novo Mesto (Slovenija)/SNG Maribor (Slovenija)/Zagrebački plesni ansambl, Zagreb (Hrvaška)/Workshop Foundation, Budimpešta (Madžarska)/Mini Teater, Ljubljana (Slovenija)/Bitef teatar, Beograd (Srbija).
Trajanje: 60 minut
office@en-knap.com, www-en-knap.com

 

Druženje in ples

6. april 2012
21.00 ► Bar Cameral

Partnerji Gibanice na turneji v Kopru

– Gledališče Koper , www.gledalisce-koper.si
Gledališče Koper je začelo delovati leta 2001 in tako po 44 letih v Kopru znova odprlo pot poklicni gledališki dejavnosti. Vsako leto pripravi najmanj pet premiernih uprizoritev in dve tretjini predstav odigra na gostovanjih. Njegov repertoar sestavljajo uprizoritve sodobnih in klasičnih besedil, predvsem komedij, ki jih zaznamujejo lokalna, sredozemska in dialektalna obarvanost, in krstne uprizoritve slovenskih dramskih besedil, namenjenih najmlajšim gledalcem. Gledališče Koper, ki ga od njegove ustanovitve vodi Katja Pegan in v katerem ob številčno majhnem ansamblu pogosto nastopajo tudi gostujoči igralci, je do danes gostovalo na vseh pomembnejših slovenskih gledaliških festivalih in za svoje produkcije prejelo vidnejše festivalske nagrade in priznanja doma in v tujini. Kontakt: Gledališče Koper, Verdijeva ulica 3, 6000 Koper tel: 05 663 43 80 e-mail: info@gledalisce-koper.si

 

Plesni studio Lai
Studio za sodobni ples, plesne delavnice in odrsko produkcijo združuje ljubitelje in ustvarjalce sodobne scenske umetnosti in deluje v Izoli. Lai več kot 28 let goji tradicijo sodobnega plesa na različnih starostnih stopnjah, od malčkov do mladine in odraslih. V programih studia kontinuirano potekajo izobraževanja v različnih plesnih tehnikah, gibalno-ustvarjalnih delavnicah in na področju koreografskega raziskovanja. Pedagoško-ustvarjalno delo temelji na razvijanju znanj in ljubezeni do umetniškega plesa. Ustanoviteljica in umetniška vodja studia je koreografinja Lilijana Ujčič. Kontakt: Plesni studio L A I, Južna cesta 4, 6310 Izola tel: 041 799 513 e-mail: lilolai@siol.net

 

– Kulturno umetniško društvo Erato
Društvo Erato, ki deluje že deveto leto, je bilo zasnovano za razvoj sodobnih plesnih zvrsti, organizacijo izobraževalnih plesnih delavnic ter ustvarjanje plesnih prireditev. KUD Erato je sedem let organiziralo priznano mednarodno 10 dnevno delavnico Plesni kampus Izola, uspešen mednarodni projekt, v katerem je sodelovalo mnogo priznanih domačih in tujh plesnih pedagogov različnih plesnih tehnik: balet, sodobne tehnike, modern tehnika, jazz, afro, hiphop, salsa, mažoretke, fizični teater itd. Udeleževalo se ga je do 250 plesalcev iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Nemčije, Nizozemske, Avstrije, ZDA,Japonske in od drugod.Leta 2009 se je pod okriljem KUD Erato v Portorožu odvil prvi mednarodni festival sodobnega plesa Momentum, društvo pa je v svojem delovanju ustvarilo tudi številne predstave z različnih avtorjev, med njimi so Tomaž Simatovič, Vesna Stojnić, Patricija Sosič, Nika Pegan in Maja Stojanovič.Kontakt: KUD Erato, Trubarjeva 17, 6310 Izolatel: 051 612 920 e-mail: Vesna Stojnić, vessto@gmail.com

 

Kulturno umetniško društvo Nambole
V letu 2005 je skupina deklet željnih plesnih izkušenj začela sodelovanje s priznano plesno pedagoginjo Jasno Knez. Delo skupine temelji na principih izraznega plesa, kar predvsem pomeni raziskovanje telesa, prostora, občutkov, čustev in se zaključuje v oblikovanju lastnega plesnega izraza. Svoje ustvarjanje vsako leto predstavijo na raznih festivalih, delavnicah in krajših nastopih, leto pa zaključijo z vsakoletnimi plesnimi produkcijami. Kontakt: Plesna skupina Nambole (KUD Nambole), Cankarjeva 6, 6000 Koper tel: 031 407 900 e-mail: Anja Slavec, anja.slavec@gmail.com

 

Art Dance Studio Portorož , www.artdance.org
Art Dance Studio Portorož deluje na območju Občine Piran od oktobra 2007, od leta 2009 pa vodi redno plesno dejavnost za vse ljubitelje plesa, bodoče umetnike, tekmovalce in rekreativce. Plesni program usmerja tudi otroke od njihovih prvih plesnih korakov k različnim plesnim tehnikam, kjer si lahko naberejo znanja in izkušenj za nastopanje ob raznih priložnostih. V Art Dance Studiu Portorož se trudijo, da bi vsak posameznik spoznal svojo lastno pot do uspeha s pomočjo rednega treninga in osebnega prizadevanja. Ustanovitelja in umetniški vodji studia sta plesalca in koreografa Siniša Bukinac in Dana Petretič. Kontakt: Art Dance Studio Portorož, Parecag 172, 6333 Sečovlje tel: 041 860 368 in 040 848 386 e-mail: dance.avenue@yahoo.com

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, OI Izola in OI Koper, www.jskd.si
Poslanstva sklada so spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, zagotavljanje strokovne in organizacijske podpore ljubiteljskim kulturnim dejavnostim, omogočanje dostopnosti kulturnih vsebin v celotnem slovenskem kulturnem prostoru, vključevanje vseh dejavnikov na področju kulture v kulturno mrežo, ustvarjanje pogojev za medkulturni dialog in vključevanje v mednarodno sodelovanje v evropskem in svetovnem prostoru. Kontakt : Območna izpostava JSKD Izola Oktobrske revolucije 1, 6310 Izola tel: 05 6631 390 e-mail: oi.izola@jskd.si www.jskd.si Območna izpostava JSKD Koper Vergerijev trg 3, 6000 Koper tel: 05 6631 380e-mail: oi.koper@jskd.si