Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Follow Us

Kranj

Gibanica na turneji v Kranju
14. april – 15. april 2012

 

Kranj ni zgolj mesto slovenske literarne romantike, po kateri ga pozna Slovenija in predvsem slovanski del Evrope, temveč je v zadnjih desetletjih sodobno-plesna dejavnost tega gorenjskega mesta vzgojila nekaj plesalcev, ki so med drugim močno zaznamovali ugledne kolektive britanskega in belgijskega sodobnega plesa. Za to je zaslužno predvsem kontinuirano in inovativno plesno izobraževanje, ki ima v Kranju večdesetletno tradicijo in ki uspe pri posameznikih izpostavljati predvsem njihove »eskcesne« umetniške prednosti. Kadar pomislimo na Kranj, pomislimo na plesne ustvarjalce z domišljijo in izrazitimi idiolekti, na plesne umetnike, ki v svojih delih ustvarjajo neobičajne pomene in ki se jih človek, ker so tako pomensko potentni, nikoli ne naveliča gledati. Kranj je tudi zaradi estetsko drznih programov tamkajšnjega gledališča izjemna možnost, da se sodobni ples močneje vpne v njegovo kulturno okolje.

Info

Informacije o programu: www.gibanica.eu, www.pgk.si tel: 04 280 49 00, e-mail: pgk@pgk.si

 

Lokacije: Prešernovo gledališče Kranj, Glavni trg 6, 4000 Kranj Hiša Layer, Tomšičeva 32, 4000 Kranj JSKD, OI Kranj, Glavni trg 7, 4000 Kranj

 

VSTOPNICE: Cena vstopnice: 10 €, 5 € (dijaki, študentje, upokojenci) Prodajna mesta: blagajna Prešernovega gledališča Kranj vsak delavnik od 10.00 do 12.00 ter uro pred pričetkom predstav. Rezervacije vstopnic na 04 20 10 200 ali blagajna@pgk.si, rezevirane vstopnice je potrebno prevzeti vsaj en dan pred predstavo.

 

Na delavnicah in individualnem svetovanju je udeležba brezplačna.

Program

Individualno svetovanje za nevladne organizacije

14. april 2012
od 16.00 do 19.00 ► Hiša Layer

Individualno svetovanje za nevladne organizacije je svetovalni program Mreže sodobnega plesa, ki lokalnim nevladnim organizacijam omogoča dostop do znanj s področja kulturne produkcije (organiziranje in administriranje projektov, vključno s projekti, ki so subvencionirani iz skladov Evropske unije, pridobivanje sredstev iz javnih virov, delo s prostovoljci, stiki z javnostmi, razvijanje občinstev itn.), tehničnega servisiranja in umetniškega načrtovanja kulturnih programov (kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno strateško načrtovanje umetniških vsebin, izbira strategij, artikulacija in razvoj programov, vrste umetniških programov v institucijah in nevladnih organizacijah itn.). Individualno svetovanje je namenjeno optimizaciji načrtovanja in učinkovitosti dela v nevladnih organizacijah, še posebej tistim s področja uprizoritvenih umetnosti in sodobnega plesa.
Morebitna vprašanja nam lahko predhodno pošljete na elektronski naslov sandra.dorem@gibanica.eu in se nam nato pridružite v času Gibanice na turneji na individualnem posvetu.

 

Rosana Hribar, Gregor Luštek: DUET 012

14. april 2012
20.00 ► Prešernovo gledališče Kranj

Plesalca in koregrafa Rosana Hribar in Gregor Luštek sta v zadnjem desetletju in pol delala skoraj z vsemi najpomembnejšimi slovenskimi koreografi, od katerih velja še posebej izpostaviti njuno neprekinjeno sodelovanje z Matjažem Faričem, in vrsto sodobnih gledaliških režiserjev, hkrati pa ustvarila serijo avtorskih projektov, ki so njun sodobni transžanrski pas de deux izpopolnili do svojevrstnega plesnega organizma. Nagrade na nekaterih najuglednejših mednarodnih plesnih tekmovanjih so afirmirale njuno plesno dovršenost, ki jo plesalca v Ljubljani gradita in vzdržujeta v mednarodno neprimerljivih pogojih. V predstavi DUET 012 – Raznovrstnost mnenj je čudovita! se sedimenti in sledi različnih plesnih stilov in estetik prepletejo zato, da bi izključno skozi sodobni ples spregovorili o njuni skupni umetniški in intimni zgodbi.
Koreografija in ples: Rosana Hribar, Gregor Luštek
Video film: režiser Peter Bratuša, produkcija Felina Films
Glasba: Klasick-Jahkuzi/DJ Jamirko, Love Song/Dan D
Producentka: Živa Brecelj
Produkcija: Plesni Teater Ljubljana
Trajanje: 40 minut
ptl@mail.ljudmila.org, www.ptl.si

 

Druženje in ples z DJ Vitus CAPARA 

14. april 2012
21.00 ► Hiša Layer

 

Plesna delavnica Sodobnoplesne tehnike

Mentor: Gregor Luštek
15. april 2012
od 12.00 do 15.00 ► Studio JSKD, OI Kranj

Gregor Luštek je priznan plesalec in koreograf, ki je ustvarjal že z mnogimi slovenskimi in mednarodnimi koreografi in režiserji sodobnega gledališče, skupaj z Rosano Hribar pa sta razvila tudi svojo posebno plesno govorico. Delavnica sodobnoplesnih tehnik, ki jo bo Gregor Luštek vodil, bo sestavljena iz niza improvizacijskih vaj, ki se z uporabo enostavnih napotkov osredotočajo na raziskovanje percepcije, čutenja, izraza in domišljije. Skozi delavnico bodo udeleženci skušali razvijati ozaveščenost o tem, kaj pomeni dotik in ne-dotik in kaj pomeni gibanje do meja fizičnih zmogljivosti. Preko različnih tehnik bodo iskali povezave med videnim in čutenim.

 

Delavnica Zgodovina sodobnega plesa

Mentor: Rok Vevar
15. april 2012
od 16.00 do 19.00 ► Prešernovo gledališče Kranj

Sodobni ples v stoletju gibanj: 20/21 Predavanje o zgodovini soodobnega plesa temelji na dokumentarnem avdio-vizualnem gradivu in zgodovinski kontekstualizaciji izbranih primerov, ki se časovno razprostirajo od konca 19. stoletja do začetka 21. stoletja. V Kranju si bomo ogledali nekaj koreografij, umetnikov in njihovih koreografskih estetik, ki so v določenem zgodovinskem trenutku odločilno odpirali polja plesnega ustvarjanja in mišljenja. Povezati jih bomo skušali s sedanjim plesnim trenutkom. Znanje, pridobljeno na tej delavnici je pomembno znanje za kulturne animatorje, ki delujejo na področju sodobnega plesa, zanimivo pa je tudi za sodelavce drugih sorodnih nevladnih organizacij iz Slovenije. Rok Vevar je kritik in publicist s področja uprizoritvenih umetnosti ter zgodovinar in teoretik sodobnega plesa. Avtor knjige Rok za oddajo – Izbrane kritike in članki (Litera, Maribor 2011).

 

Leja Jurišić, Teja Reba: MED NAMA

15. april 2012
20.00 ► Prešernovo gledališče Kranj

Plesalki in koreografinji Lejo Jurišić in Tejo Reba je slovensko občinstvo imelo priložnost spoznati v zadnjem desetletju, imata pa tudi vrsto pomembnih mednarodnih izkušenj. Leja Jurišić je pred nekaj leti navdušila s svojim odličnim solom R’z’R, Teja Reba pa z nastopi v vrsti projektov Janeza Janše in s svojimi samostojnimi projekti. Gre za odlični umetnici, ki ples raziskujeta v presečiščih s performansom in ki ju bolj od modernih režimov koreografij zanimajo telesa v zagati sedanjosti. Predstava Med nama povzema in razvija vrsto izkušenj, ki sta jih umetnici v zadnjih letih pridobili pri svojem delu, med drugim tudi njuno izjemno odzivnost na situacijskost ter poseben talent za carinjenje vzdržnosti na mejnem prehodu med občinstvom in predstavo. Predstava raziskuje različne vidike plesnih, telesnih, intimnih, delovnih in javnih razmerij med dvema deležnikoma, soočenima z gotovostjo neke nestalne meje. Leja Jurišić in Teja Reba tem mejam merita temperaturo.

Avtorici in izvajalki: Leja Jurišić, Teja Reba
Oblikovanje svetlobe: Borut Cajnko Video: Kaja Mihajlović
Dizajn: Nathalie Reba Svetovalci: Janez Janša, Žiga Kariž, Žiga Predan
Izvršna producentka: Nataša Zavolovšek
Produkcija: Exodos
Koprodukcija: Društvo Pekinpah – Kink Kong, Maska (v okviru programa Dramaturgije plesa), Bunker/Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana, Gledališče Glej, Plesni Teater Ljubljana, Pa-f
Trajanje: 70 minut
info@exodos.si, www.exodos.si

Partnerji Gibanice na turneji v Kranju

Prešernovo gledališče Kranj , www.pgk.si
Po koncu vojne, leta 1945, so se kranjski gledališki zanesenjaki s predvojnih amaterskih odrov združili v enotno gledališče, ki se je po nekajmesečnem delovanju preimenovalo v Prešernovo gledališče. Od tedaj je kranjsko gledališče doživljalo turbulentne spremembe, od ukinitve, do amaterskega delovanja in ponovne profesionalizacije. Leta 1975 je Prešernovo gledališče pričelo organizirati festival Teden slovenske drame, ki je bil zamišljen kot pregled uprizorjene slovenske dramatike, leta 1978 pa so v okviru festivala začeli podeljevati nagrado Slavka Gruma za najboljše izvirno slovensko dramsko besedilo ter Grün-Filipičevo priznanje za dosežke v slovenski dramaturgiji. Umetniški ansambel je prejel mnoga slovenska in mednarodna priznanja in nagrade, Teden slovenske drame pa je postal pomemben pregled slovenske dramske ustvarjalnosti, dopolnjen z mednarodnim programom in Dramskimi delavnicami, ki jih organizirajo v sodelovanju z mnogimi domačimi in tujimi institucijami. Kontakt: Prešernovo gledališče Kranj, Glavni trg 6, 4000 Kranjtel: 04 280 49 00e-mail: pgk@pgk.si

 

– Kulturno društvo Qulenium , www.qulenium.org
Qulenium je društvo v javnem interesu, ki deluje na področju plesne umetnosti s poudarkom na sodobnih plesnih tehnikah in raziskovanju primarnega giba. Poleg plesne umetnosti razvija in spodbuja avtorsko glasbo in video. Izobraževanja potekajo v obliki celoletnih delavnic v Kranju, Škofji Loki in Ljubljani. V Quleniumu razvijajo tudi izobraževalne programe za mentorje plesnih skupin, plesne pedagoge, vzgojitelje v VVZ in osnovnošolske učitelje, ki jih izvajajo v različnih mestih po Sloveniji. Vsako leto organizirajo produkciji Plesni ognjemet in Kalejdoskop, kjer se predstavijo plesne miniature in predstave, organizirajo pa tudi ustvarjalne tabore na Mašunu pod Snežnikom. Kontakt: KD Qulenium, Nazorjeva 12, 4000 Kranj tel: 041 273 482 e-mail: info@qulenium.org

 

Hiša Layer , www.layer.si
V bližini gradu Khislstein v Kranju je v nadstropni hiši iz 18. stoletja deloval eden najplodovitejših slovenskih slikarjev na prehodu iz 18. v 19. Stoletje, Leopold Layer. Danes Layerjeva hiša postaja stičišče kulturnega dogajanja v Kranju. Ob kavarnici, namenjeni tudi poletnemu glasbenemu, literarnemu in gledališkemu programu, v okviru Artkvart Layer pripravljajo tudi izobraževalni program vizualnih umetnosti za vse generacije, uredili so muzejski del, posvečen slikarju Layerju ter fotografu Janezu Puharju, uredili pa so tudi rezidenčne prostore za gostujoče umetnike. Kontakt: Hiša Layer, Tomšičeva 32, 4000 Kranjtel: 031 37 92 37 e-mail: info@layer.si

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, OI Kranj , www.jskd.si
Poslanstva sklada so spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, zagotavljanje strokovne in organizacijske podpore ljubiteljskim kulturnim dejavnostim, omogočanje dostopnosti kulturnih vsebin v celotnem slovenskem kulturnem prostoru, vključevanje vseh dejavnikov na področju kulture v kulturno mrežo, ustvarjanje pogojev za medkulturni dialog in vključevanje v mednarodno sodelovanje v evropskem in svetovnem prostoru. Kontakt: Območna izpostava JSKD KranjGlavni trg 7, 4000 Kranj tel: 04 2013 733e-mail: oi.kranj@jskd.si