Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Follow Us

Nova Gorica

Gibanica na turneji v Novi Gorici
23. april – 25. april 2012

V evropski zgodovini je abstraktno mišljenje v izhodišču povezano z mejo, ki so jo morale evropske kulture prestopiti, da bi srečanje z Drugim ustvarilo pogoj, kjer dvoje ustvari možnost primerjave, slednja pa mišljenjsko operacijo, ki evidentira razlike in podobnosti ter iz njih ustvarja sinteze. Nova Gorica je mesto, ki ga je proizvedla moderna doba s svojimi estetskimi stili, ki ga je zaznamovalo 20. stoletje s svojo politično zgodovino in v katerega je najbolj izmed vseh slovenskih mest vpisana izkušnja meje. V tem mestu je že desetletje doma plesna in gledališka gimnazija, še dlje pa je tam doma izjemno živa pedagoška sodobno-plesna dejavnost. S tem mestom pa je povezano vsaj eno izjemno pomembno ime slovenskega sodobnega plesa: to je slovenski gledališki avantgardist Ferdo Delak, rojen v Gorici leta 1905. Delak je bil izjemno dobro seznanjen z evropskimi umetniškimi tokovi od 20. let preteklega stoletja naprej, vključno z modernim plesom, njegova članka »O novi plesni umetnosti« (Domači prijatelj, 1919) in »Uvod v novo plesno umetnost« (Modra ptica, 1931) – zadnji je za eno leto starejši kot članek ameriškega plesnega kritika in teoretika Johna Martina z naslovom »What Is Dance« (1932), ki danes velja za prvo teoretsko refleksijo modernega plesa –, pa s svojo neizpodbitno relevantnostjo pomenita še neafirmiran dosežek slovenske plesne teorije in zgodovine.

Info

Informacije o programu: www.gibanica.eu, www.sng-ng.si tel: 05 335 2200, e-mail: info@sng-ng.si

 

Lokacije:
Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, 5000 Nova Gorica
Umetniška gimnazija Nova Gorica, Delpinova 9, 5000 Nova Gorica

 

VSTOPNICE: Cena vstopnice: 10 €, 7 € (dijaki, študentje, upokojenci), komplet vstopnic za vse tri dni 21 €

Prodajna mesta: blagajna SNG Nova Gorica vsak delavnik od 10.00 do 12.00 in od 15.00 do 17.00 ter uro pred pričetkom predstav. Rezervacije vstopnic na 05 335 2247 in blagajna.sng@siol.net.

 

Na delavnicah, posvetu, individualnem svetovanju in na projekciji filmov je udeležba brezplačna.

 

 

Program

Rosana Hribar, Gregor Luštek: DUET 012

23. april 2012
20.00 , Slovensko narodno gledališče Nova Gorica / Veliki oder

Plesalca in koregrafa Rosana Hribar in Gregor Luštek sta v zadnjem desetletju in pol delala skoraj z vsemi najpomembnejšimi slovenskimi koreografi, od katerih velja še posebej izpostaviti njuno neprekinjeno sodelovanje z Matjažem Faričem, in vrsto sodobnih gledaliških režiserjev, hkrati pa ustvarila serijo avtorskih projektov, ki so njun sodobni transžanrski pas de deux izpopolnili do svojevrstnega plesnega organizma. Nagrade na nekaterih najuglednejših mednarodnih plesnih tekmovanjih so afirmirale njuno plesno dovršenost, ki jo plesalca v Ljubljani gradita in vzdržujeta v mednarodno neprimerljivih pogojih. V predstavi DUET 012 – Raznovrstnost mnenj je čudovita! se sedimenti in sledi različnih plesnih stilov in estetik prepletejo zato, da bi izključno skozi sodobni ples spregovorili o njuni skupni umetniški in intimni zgodbi.
Koreografija in ples: Rosana Hribar, Gregor Luštek
Video film: režiser Peter Bratuša, produkcija Felina Films
Glasba: Klasick-Jahkuzi/DJ Jamirko, Love Song/Dan D
Producentka: Živa Brecelj
Produkcija: Plesni Teater Ljubljana
Trajanje: 40 minut
ptl@mail.ljudmila.org, www.ptl.si

 

Druženje in ples z DJ MaloMorgen (Radio Študent) 

23. april 2012
21.00 ► Slovensko narodno gledališče Nova Gorica / Preddverje

 

Individualno svetovanje za nevladne organizacije

24. april 2012
od 10.00 do 13.00 ► Slovensko narodno gledališče Nova Gorica / Preddverje

Individualno svetovanje za nevladne organizacije je svetovalni program Mreže sodobnega plesa, ki lokalnim nevladnim organizacijam omogoča dostop do znanj s področja kulturne produkcije (organiziranje in administriranje projektov, vključno s projekti, ki so subvencionirani iz skladov Evropske unije, pridobivanje sredstev iz javnih virov, delo s prostovoljci, stiki z javnostmi, razvijanje občinstev itn.), tehničnega servisiranja in umetniškega načrtovanja kulturnih programov (kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno strateško načrtovanje umetniških vsebin, izbira strategij, artikulacija in razvoj programov, vrste umetniških programov v institucijah in nevladnih organizacijah itn.). Individualno svetovanje je namenjeno optimizaciji načrtovanja in učinkovitosti dela v nevladnih organizacijah, še posebej tistim s področja uprizoritvenih umetnosti in sodobnega plesa.
Morebitna vprašanja nam lahko predhodno pošljete na elektronski naslov sandra.dorem@gibanica.eu in se nam nato pridružite v času Gibanice na turneji na individualnem posvetu.

 

Delavnica Zgodovina sodobnega plesa

Mentor: Rok Vevar
24. april 2012
od 16.00 do 19.00 ► Gimnazija Nova Gorica / Gledališka dvorana

Sodobni ples v stoletju gibanj: 20/21 Predavanje o zgodovini soodobnega plesa temelji na dokumentarnem avdio-vizualnem gradivu in zgodovinski kontekstualizaciji izbranih primerov, ki se časovno razprostirajo od konca 19. stoletja do začetka 21. stoletja. V Novi Gorici si bomo ogledali nekaj koreografij, umetnikov in njihovih koreografskih estetik, ki so v določenem zgodovinskem trenutku odločilno odpirali polja plesnega ustvarjanja in mišljenja. Povezati jih bomo skušali s sedanjim plesnim trenutkom. Znanje, pridobljeno na tej delavnici je pomembno znanje za kulturne animatorje, ki delujejo na področju sodobnega plesa, zanimivo pa je tudi za sodelavce drugih sorodnih nevladnih organizacij iz Slovenije. Rok Vevar je kritik in publicist s področja uprizoritvenih umetnosti ter zgodovinar in teoretik sodobnega plesa. Avtor knjige Rok za oddajo – Izbrane kritike in članki (Litera, Maribor 2011).

 

Katja Bucik: Rdeči čeveljčki

24. april 2012
20.00 ► Slovensko narodno gledališče Nova Gorica / Veliki oder

So trenutki, ko se zlijeta gib in dih … Otroci in mladostniki na invalidskih vozičkih s prihodom na oder odprejo svojo zgodbo in s plesom sporočajo, da lahko plešemo, kadar to želimo in kakor si želimo. Vredno je poskusiti in si upati! Projekt Rdeči čeveljčki je nastal ob 10. obletnici dela plesne skupine Vrtiljak, v želji povezati otroke in mladostnike s posebnimi potrebami v skupni plesni projekt s skupino mladih plesalcev iz skupine Terpsihora in z uveljavljenimi plesalci skupine M&N Dance Company ter s tem poudariti povezovalno dimenzijo plesa. Plesna predstava je raziskovanje, preizkušanje, iskanje novih oblik ustvarjalnega plesnega gibanja, je izraz posebnosti gibanja specifične skupine posameznikov in hkrati njene univerzalnosti. Vsak otrok iz plesne skupine Vrtiljak ima svojstven gibalni besednjak, ki ga na eni strani zaznamuje gibalna oviranost, na drugi strani pa želja po gibalnem izražanju. Interakcija med njimi in plesalci, ki zmorejo obvladati svoje telo in estetiko gibanja, je vez medsebojnega sodoživljanja in sporazumevanja ter odpira nov svet komunikacije. Je igra nebesednega komuniciranja med njimi, ki z držo telesa, izrazom obraza, s pogledom, z dotikom, ritmičnim gibanjem izražajo svoj čustva, doživetja, misli in odnos do sveta. Je komunikacija, ki temelji na vzajemnem spoštovanju, prepoznavanju in razumevanju.
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava
Avtor projekta: Katja Bucik
Idejna zasnova: Katja Bucik, Andreja Č. Gantar
Koreografija: Katja Bucik, Nastja Bremec, Michal Rynia
Glasba: sestavljena, Inštrumentalna skupina CIRIUS Vipava, mentorica Loredana Sajovic
Snemanje in montaža video posnetkov: Andreja Č. Gantar, Matjaž Nabergoj Besedilo: Ana Bajc, Andreja Č. Gantar
Likovni izdelki: učenci CIRIUS Vipava, mentorici Nadja Kodele in Tamara Srebot
Odgovorna oseba: dr. Erna Žgur
Plešejo: Plesna skupina Vrtiljak, CIRIUS Vipava, Terpsihora plesni center Šempeter – Vrtojba, M&N Dance Company
Trajanje: 55 minut

 

Projekcija plesnih filmov skupine En Knap

24. april 2012
21.30 ► Slovensko narodno gledališče Nova Gorica / Mali oder

Plesni filmi skupine En Knap, predvsem tisti, pod katere sta se podpisala koreograf Iztok Kovač in režiser Sašo Podgoršek, so zaznamovali obdobje od srede 90. let preteklega stoletja in prvo polovico zadnjega desetletja. Plesni kritiki so posamezne prizore iz teh filmov proglasili za vrhunce slovenske filmske zgodovine in težko bi jim oporekali. Ples, ki ga je Iztok Kovač ustvaril s svojimi sodelavci v desetletju od 1993 do 2006 in ki predstavlja vrhunec slovenskega sodobnega plesa, je morda v industrijskih okoljih, v katerih ga ujame filmska kamera, pomensko polnejši kot na gledaliških odrih, saj se s temi okolji Kovačevo in sodobno-plesno telo nasploh postavlja na mesto svojega izvora: v paradigmo evropske industrijske revolucije in naravo, ki jo je moderni ples vselej dojemal kot mesto izgube. V Vrtoglavem ptiču (1997), Domu svobode (2000) in Kaj boš počel, ko prideš ven od tu? (2006) se na izjemno komunikativen način prepletajo pomeni, temperature, pisave, želje in zgodovinski sedimenti, ki prečijo en-knapovska plesna telesa.
Vrtoglavi ptič
Sodobni ples v svoji osredotočenosti na telo in prostor predstavlja izoliran svet, svet formalnih in moralnih pravil, svet, ki ustvarja lastno izolirano izkušnjo. Tako kot svet rudarjev. V tem je njuna nezaustavljiva privlačnost. Oba sta nekakšni visokopoetski iluziji, v kateri se kamera z lahkoto zaljubi. Obema stvarnost in resničnost obstoja določajo pravila, ki prihajajo od zunaj. V primeru trboveljskih srečanj plesalcev in rudarjev je ta zunanjost kamera. Instrument, ki dogodek postavlja v aktualen okvir. Virtualnost dveh svetov, ki lahko bivata samo v svoji fizični realnosti se poveže v poetsko strukturo s pomočjo instrumenta resnične iluzije, naprave, ki lahko simulira čas. Z njeno pomočjo svet sodobnega plesa pridobi dimenzijo pretekosti, zgodovinskosti, svoj subjektivni spomin, svet rudarjev pa nasprotno; iz brezčasnega rova vere in upanja, vstopi v sedanjost, aktualnost, objektivnost. Spoj je vrtoglav, omamen, odtujen, tako kot pogledi, nasmehi in komentarji rudarjev, ki gledajo nastop plesalcev v neki hali, v kateri se trenutno še odvija življenje. Pravzaprav je to življenje zgolj njihova prisotnost, ambient sam je že zapuščen, izpraznjen, zgodovinsko presežen. (Eda Čufer)
Koncept in koreografija: Iztok Kovač
Režija: Sašo Podgoršek
Ustvarjalci in izvajalci: Maja Delak, Antoine Lubach, Mala Kline, Iztok Kovač, Kathleen Reynolds, Jordi Casanovas Sempere, Claudia de Serpa Soares
Vokal: Aleš Hadalin
Godalni kvartet: Enzo Fabiani
Skladatelj glasbe: Boris Kovač
Direktor fotografije: Sven Pepeonik
Snemanje in oblikovanje zvoka: Hanna Preuss
Direktor filma: Darko Vinkl
Produkcija: EN-KNAP
Vodja produkcije: Andrej Želježič
Izvršni producent: Bindweed Soundvision, Franci Slak
Koprodukcija: TV Slovenija
33 minut
Dom svobode
Vodilne ustvarjalce na Slovenskem preganja … sila teže! Živadinova vleče v gravitacijo nič, Gregorič obeša svoje modele z glavo navzdol, Lošić sili v neskončno – Kovač in Podgoršek pa na najbolj presunljiv način priznata, zakaj bežita proč od tal: zato, da bi bolje videla, od kod prihajata. Iz sveta, v katerem je bila črna barva rudarske pleh-muzke, rdeča mamine najlon srajce, bela pa sestrinih baletnih copatk. Dom svobode ni le šifra sveta, kakor ga vidi naša generacija, če se ozre nazaj – je tudi šifra za prostore svobode, ki jih skuša umetnik ustvariti, ko se hoče povzpeti nad vsakdan, razvneti misli in odvezati telo. Vzravnati telo na previsni steni je po svoji hereziji gesta, identična prhutanju ptiča na vrhu orjaškega dimnika: adijo, zemlja! (Stojan Pelko)
Koreografija: Iztok Kovač
Režija: Sašo Podgoršek
Ustvarjalci in izvajalci: Michael Ruegg, Jordi Cortes Molina, Mala Kline, Maja Delak, Jordi Casanovas Sempere, Ana Stegnar, Iztok Kovač, Aleš Hadalin
Izvirna glasba in oblikovanje zvoka: Thierry De Mey
Scenografija: Kovač Podgoršek
Kostumografija: Uroš Belantič
Direktor fotografije: Sven Pepeonik
Montaža: Vesna Nikolovska Kržičnik
Režija črno bele sekvence: Thierry De Mey
Montaža črno bele sekvence in montaža zvoka: Rudi Maerten
Produkcija: EN-KNAP
Izvršni producent: Valter Kobal
Koprodukcija: TV Slovenija
30 minut
office@en-knap.com, www-en-knap.com

 

Druženje in ples DJ Lili Put Put

24. april 2012
22.30 ► Slovensko narodno gledališče Nova Gorica / Preddverje

 

Javni posvet Vključevanje ljudi s posebnimi potrebami v polje sodobnega plesa 

25. april 2012
od 10.00 do 12.00 ► Slovensko narodno gledališče Nova Gorica / Mali oder

Če je bila prva polovica 20. stoletja v sodobnem plesu zaznamovana z obsesivnim modernističnim izumljanjem plesnih tehnik, da bi se iz idealnih form raztelesilo, izključilo vse, kar ni bilo mogoče spojiti s takratnimi predstavami o veščem telesu, se je takšnemu plesnemu »izbrisu« prva uprla generacija, ki jo povezujemo z ameriškim plesnim post-modernizmom: moderni ples in njegova naziranja je gladko razglasila za kič in mu manifestativno zabila svoj uporni »Ne!!!« Četudi je vrsta plesnih tehnik in praks druge polovice 20. stoletja povezana prav z izumitelji, ki so jih pestile poškodbe in so morali na kreativen način pristopati k »uporabi« svojih teles, če so še želeli plesati, se v tem času začne telesa razumevati drugače, v nekaterih primerih tudi samoomejujoče, zato da bi različne fizične omejitve proizvedle drugačne potenciale motoričnih kultur. Ples se distancira od režima (tehničnih) koreografij in postane možnost singularne izkušnje telesa: takšno naziranje pa v sodobnem plesu povzroči, da nobenega telesa ni mogoče priličiti drugemu brez razlike. Mnoštvo teles je mogoče razumeti predvsem kot ples razlik, ne enakosti. Javni posvet Vključevanje ljudi s posebnimi potrebami v polje sodobnega plesa in tudi delavnica za pedagoge Učenje učiteljev se bosta skozi refleksijo in prakso posvetili kulturi hendikepa kot tisti točki, ki jo mora zase definirati vsaka človeška identiteta.
S posvetom želimo spodbuditi dialog med kulturnimi organizacijami, predstavniki lokalne skupnosti, resornega ministrstva MZKŠ, javnih institucij in vabljenimi strokovnjaki. Na posvet so vabljeni tudi strokovnjaki s področja sodobnega plesa: Nataša Tovirac, Barbara Novaković in Rok Vevar ter strokovnjakinji terapevtskih praks Katja Bucik in Vera Rebl.
Moderatorka: Ingrid Kašca Bucik

 

Delavnica za plesne pedagoge Učenje učiteljev

Mentorica: Vera Rebl, Avstrija
25. april 2012
od 13.00 do 16.00 ► Gimnazija Nova Gorica / Telovadnica

Na delavnici za plesne pedagoge, terapevte, umetnike in ostalo zainteresirano javnost želimo primer dobre prakse DanceAbility konkretno in praktično preizkusiti v plesni dvorani. Udeleženci debate (mentorji ) bodo k sodelovanju povabili svoje učence (ljudi s posebnimi potrebami) in skupaj z njimi preizkušali principe in metodiko dela DanceAbility. Obenem pa bodo tudi konkretno izmenjali znanja in pristope med sabo in tako okrepili in nadgradili svoje bodoče delo na tem področju. Delavnico bo vodila mednarodna gostja Vera Rebl.
Vera Rebl je usposobljena trenerka DanceAbility in dela kot koreografinja, plesalka in menedžerka na Dunaju, v Avstriji. Sodelovala je v mnogih izobraževalnih in umetniških projektih z umetniki kot so Alito Alessi, Andrew Harwood, Loïc Touzé, Maud Paulissen-Kaspar, Fabiana Pastorini, Wolfgang Stange, Benoît Lachambre in Adam Benjamin. Redno poučuje v šolah in studijih na Dunaju, v Bremnu (Nemčija), GAIAC v Portu (Portugalska) in na AbArt v Muenchnu (Nemčija). Plesala je v Company Danse Brute, leta 2006 je ustanovila svojo plesno kompanijo A.D.A.M. (Austrian DanceAbilty Movement) in ustvarila predstave: “6 tanzen”, “Auf freiem Fuss”, “dancing with paints” (v sodelovanju z L.A.C.E. Theatre/Los Angeles), in “(Ruderal-)Flora”. 2011 je ustanovila Dance-Gang, kompanijo, ki se osredotoča na delo z mladimi. Prvi performans “Das Lied der Stille” so prikazali v marcu 2011.

 

Igor Sviderski in dijaki 3. g Gimnazije Nova Gorica: STEREO-TIP

Predstavitev dela v nastajanju
25. april 2012
19.00 ► Slovensko narodno gledališče Nova Gorica / Mali oder

Osnovna tema predstavitve dela v nastajanju so stereotipi s katerimi se dijaki srečujejo v življenju doma ali v šoli. Predvsem gre za prikaz njihovega razumevanja kaj stereotip je. Dijaki so se osredotočili na dva splošno znana stereotipa vloge moškega in ženske. Z umeščanjem skupinskih in posameznih besedilnih, vizualnih in gibalnih slik ustvarijo prostor in okolje, ki jih vzpodbuja ali omejuje. Delo poteka s pomočjo vodene improvizacije in z raziskovanjem kreativnega miselnega in gibalnega besedišča. Individualnost posameznega dijaka, raziskovanje teme in raznolikost osebnega gibalnega izražanja se povežejo v gibalno-gledališki mozaik različnih vlog in slik. Gimnazija Nova Gorica že več kot šest desetletij združuje mlade s širšega Goriškega in jih pripravlja za ustvarjalen in kakovosten vstop v življenje. Povezovanje vedenj in znanj z vseh področij dela šole pa oblikuje dijaka kot celostno osebnost. Ob sprejemanju znanj in urjenju veščin ostaja tudi čas za lastno ustvarjalnost, športne aktivnosti, umetniško izpovedovanje, pa tudi za razvedrilo v zdravem okolju.
Gib: Manca V. Hrvatin, Vanesa Benak, Gordana Trivunović, Nika Knafelc, Jana Kavčič, Miralem Muratović
Ideja in mentorstvo: Igor Sviderski
20 minut

 

Daša Grgič: VAL

25. april 2012
19.30 ► Slovensko narodno gledališče Nova Gorica / Mali oder

Voda, nadvse očarljiva s svojim zrcalnim mirom, a hkrati skrivnostna v svoji globoki sanjski tišini dopušča le delno prodiranje svetlobe. S svojo intimno močjo vrača duši svežino in nedolžnost. »Voda živi kot vélika utelešena tišina.«(Gaston Bachelard)
Idejna zasnova, koreografjia in izvedba: Daša Grgič
Izvirna glasba: Aleksi Aubry-Carlson Kostumi: Alessandra Micarelli
Oblikovanje svetlobe: Rafael Cavarra Video: Luca Quaia
Sodelovanje in zahvala: Slovensko stalno gledališče, Terpsihora Plesni center Šempeter-Vrtojba, Michal Rynia, Janja Buda
10 minut
andrejka99@yahoo.it

 

Matjaž Farič, Jordi Casanovas, Edward Clug, Iztok Kovač, Dalija Aćin/EnKnapGroup: 10 MIN 

25. april 2012
20.00 ► Slovensko narodno gledališče Nova Gorica / Velika dvorana

Stalna plesna skupina EnKnapGroup, ki jo je leta 2007 ustanovil eminenten slovenski koreograf Iztok Kovač, je v tem trenutku edini profesionalni plesni ansambel v Sloveniji. Sestava izjemnih plesalcev dela pod Kovačevim umetniškim vodstvom z mednarodno priznanimi koreografi in režiserji izrazito raznorodnih estetskih provenienc ter se razvija v prvovrsten plesni ansambel. Od leta 2009 ima EnKnapGroup svoj domicil v Centru kulture Španski borci v ljubljanskih Mostah. 10 MIN je koreografski omnibus, ki v središče postavlja fluidnost in neulovljivost časa v kontekstu geografskih in družbenih okvirov ter ideologij. Iztok Kovač je k sodelovanju povabil koreografe iz nekaterih geo-političnih kontekstov, ki so bili v zadnjih desetletjih podvrženi izrazitim spremembam. Vsak od njih se v svoji koreografski vinjeti na svoj način spopade s konceptom časa v natančno odmerjenem 10-minutnem delu.
Na Gibanici na turneji se bodo predstavile naslednje koreografske vinjete:
Ukaz (Matjaž Farič)
Ne skrbi, a bodi pozoren (Jordi Casanovas)
9:24 (Edward Clug)
Pot domov (Iztok Kovač)
Nič več (Dalija Aćin)
Koncept: Iztok Kovač Plesalci: EnKnapGroup (Luke Thomas Dunne, Ana Štefanec, Tamas Tuza, Gyula Cserepes) in Barbara Kanc k. g.
Oblikovanje svetlobe: Jaka Šimenc in Zoran Grabarac
Kostumi: Alan Hranitelj in Valter Kobal
Povezovalna glasba: Mitja Vrhovnik Smrekar
Projekcije: Studio nejaaka in Luka Umek
Tehnična podpora: Luka Curk, Zoran Grabarac, Omar Ismail
Produkcija: Zavod EN-KNAP
Soproducenti: Anton Podbevšek Teater, Novo Mesto (Slovenija)/SNG Maribor (Slovenija)/ Zagrebački plesni ansambl, Zagreb (Hrvaška)/Workshop Foundation, Budimpešta (Madžarska)/Mini Teater, Ljubljana (Slovenija)/Bitef teatar, Beograd (Srbija).
60 minut
office@en-knap.com, www-en-knap.com

Partnerji Gibanice na turneji v Novi Gorici

Slovensko narodno gledališče Nova Gorica , www.sng-ng.si
Gledališka snovanja v Novi Gorici so se začela leta 1955 z ustanovitvijo polprofesionalnega Goriškega (mestnega) gledališča, ki je leta 1969 preraslo v profesionalno institucijo in se preimenovalo v Primorsko dramsko gledališče. Med leti 1972 in 1991 je organiziralo mednarodni festival Goriško srečanje malih odrov (kasneje Srečanje gledališč Alpe-Jadran), ki je imel velik vpliv na takratni razvoj in afirmacijo gledališča. Leta 1994 je bila zgrajena nova gledališka stavba z moderno odrsko tehnologijo, leta 2004 pa je gledališče dobilo status institucije nacionalnega pomena, ki jo v celoti finančno podpira država, in spremenilo ime v Slovensko narodno gledališče Nova Gorica. Na pomen in usmerjenost gledališča bistveno vpliva geografska lega Nove Gorice na stiku slovanske in romanske kulture. Kontakt: SNG Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, 5000 Nova Gorica tel: 05 3352 200 e-mail: info@sng-ng.si

 

Gimnazija Nova Gorica,www.gimng.si
Umetniška gimnazija dramsko-gledališke smeri na Gimnaziji Nova Gorica deluje že 10. leto. Program ima enotno izhodišče v predmetniku za splošne gimnazije, hkrati pa omogoča pridobivanje specialnih znanj in spretnosti ter kreativne povezave med posameznimi predmetnimi področji in programi (gledališkim, likovnim, glasbenim, plesnim idr.). Program dramsko-gledališke gimnazije je pripravljen za vse tiste, ki se želijo z besedo in gibom predstavljati in uveljavljati. V vseh letih delovanja so dijaki umetniške gimnazije sodelovali in uspešno predstavili mnogo gledaliških in plesno-gledaliških uprizoritev. Uspešno nastopajo v šolski impro ligi in dosegajo vidne rezultate. Program je dober začetek za ustvarjanje umetniško-kreativnega profila vsakega dijaka, kar kažejo tudi dosežki nekaterih bivših dijakov, ki uspešno nadaljujejo svojo ustvarjalno pot tudi v poklicnem življenju igralca, TV-voditelja, učitelja ali plesalca. Kontakt: Umetniška gimnazija dramsko-gledališke smeri, Delpinova 9, 5000 Nova Gorica tel: 05 335 8400 e-mail: gimng@gimng.si

 

– Terpsihora Plesni Center Šempeter – Vrtojba,www.klub.terpsihora.si
Plesni center Terpsihora je pričel delovati pred enajstimi leti s ciljem spodbujanja razvoja ter promocije plesne umetnosti na Goriškem. Začeli so kot malo številčni, a jih je iz leta v leto več in skozi čas je postal njihov plesni korak izrazitejši, natančnejši, svobodnejši in prepoznavnejši. Da je temu tako, gre zasluga izjemnemu profesionalnemu strokovnemu kadru. Številni nastopi, tekmovalni dosežki, samostojni celovečerni plesni projekti, Mednarodni plesni festival SloVita in Plesno Poletje so tiste odmevne zgodbe, ki povečujejo njihovo prepoznavnost tudi zunaj naših meja. Kontakt: Klub Terpsihora, Trg Ivana Roba 4, 5290 Šempeter tel: 031 300 773 e-mail: terpsihora.plesniklub@gmail.com

 

Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava, www.center-jpv.si
Center je strokovno usposobljena in sodobno opremljena ustanova, ki že 40 let izobražuje in usposablja otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Učenci Centra so mladostniki s posebnimi, individualnimi zgodbami, vsak zase in vsi skupaj so jih oblikovali v življenju, preizkušnjah, učenju in prijateljevanju v Centru. Tudi ta je poseben, saj ob osnovnih programih s področja vzgoje in izobraževanja, terapevtskih in rehabilitacijskih ter socialnih vsebinah vedno najde pravo pot in nove priložnosti, da v posamezniku prižge iskrico, ki vzplamti v umetniško ustvarjanje. Katja Bucik, profesorica defektologije, logopedinja, specialistka pomoči z umetnostjo in plesna terapevtka, je zaposlena kot logopedinja v CIRIUS-u Vipava. V svoje delo vključuje prvine plesno gibalne terapije. Kontakt: CIRIUS Vipava, Vojkova ulica 33, 5271 Vipavatel: 05 3655 200 e-mail: info@cirius-vipava.si

 

M&N Dance Company , www.michalnastja.com
M&N Dance Company deluje od leta 2009 pod umetniškim vodstvom Michala Rynia in Nastje Bremec, ki ustvarjata svojstven plesni izraz, v katerem prevladuje zanimiva kombinacija moderne in sodobne plesne tehnike ter hip hopa. S fuzijo novih tendenc v plesu doživljata ples kot kompleksno umetnost, ki omogoča in odpira različne možnosti izražanja. Michal in Nastja sta diplomanta CODARTS Rotterdam Dance Academy. Bila sta člana priznanega nizozemskega plesnega ansambla Scapino Ballet Rotterdam in delala z mnogimi svetovno priznanimi koreografi, kot gostujoča plesna pedagoga in koreografa poučujeta tudi na Rotterdam Dance Academy, Amsterdam Dance Center in Hamburg Institute of Dance ter na različnih plesnih seminarjih doma in v tujini. Kontakt: Umetniško društvo M&N Dance Company, Laze 50, 5290 Šempeter pri Gorici tel: 040 641 922 e-mail: michalnastja@gmail.com

 

– DanceAbility International , www.danceability.at
Poslanstvo DanceAbility International je spodbujanje razvoja plesa mešanih skupin z različnimi sposobnostmi in oblikovanje skupne platforme za kreativno izražanje vseh ljudi. Poslanstvo uresničujemo skozi različne aktivnosti: delavnice, izobraževanja, performanse,programe, usposabljanja za učitelje. Učinki DanceAbilitya kot prakse zmanjšujejo predsodke in napačne predstave o raznolikosti v polju plesa in posledično tudi v družbi. Kontakt: DanceAbility, Avstrija tel: + 43 664310 4585 e-mail: Vera Rebl, vera@danceability.at