Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Follow Us

PREOBRAT

Kako vzpostaviti celovit kuratorski program za Gibanico – bienale sodobne plesne umetnosti, ki je najpomembnejša sodobnoplesna platforma pri nas?

V želji, da bi Gibanica omogočila prostor širši plesni skupnosti in postala prostor srečevanj raznolikih plesnih praks, sta se članstvo in upravni odbor Društva za sodobni ples Slovenije (DSPS) odločila za preusmeritev, za preobrat.

V procesu pogovorov sta se oblikovali dve delovni skupini: prva na temo festivala kot selekcije, namenjene tujim producentom, in druga, ki festival misli skozi kuratorsko perspektivo. Predlagan je bil umetniški odbor, ki bi ga sestavljali predstavnik_ca upravnega odbora DSPS, predstavnik_ca partnerjev Gibanice in še tretji_a član_ica. Žal zaradi zavrnitev s strani povabljenih ni bil sestavljen v izvirno zamišljeni obliki. Spodaj podpisani članici umetniškega odbora sva se znašli pred velikim izzivom.

Če želimo Gibanico dojeti v njeni celovitosti, je dobro pogledati v preteklost, misliti v prihodnost ter jo izkušati v sedanjosti, v fazi preobrata. Ob primanjkljaju finančnih sredstev v višini 17317,38 evrov (kar predstavlja 28 % sredstev, namenjenih festivalu) se zdijo naše želje in nameni – uvajanje novitet, povezovanje skupnosti, participatornost ter izboljšanje programa z ohranitvijo tekmovalnega programa in dodajanjem novih vsebin – zelo utopični.

Zato se je od vsega začetka porajalo vprašanje, kako biti selektiven, hkrati pa povezovalen in inovativen.

Selektorska ekipa Gibanice 2023 v sestavi Pia Krämer (Nemčija), Biljana Tanurovska ‑ Kjulavkovski (Severna Makedonija) in Maja Kalafatić (Slovenija) je izmed 49 prijavljenih izbrala 7 plesnih predstav. Po temeljitem pregledu različnih avtorskih poetik so selektorice oblikovale tekmovalni program, ki kaže specifiko slovenskega prostora in nagovarja mednarodno plesno skupnost.

Z namenom ustvarjanja platforme in spodbujanja umetniške svobode ter povezovanja in umestitve inovativnih vsebin, ki predstavljajo morebitne nove formate, smo vzpostavili Gibanica Fringe program izkustvenih delavnic, participatornih vsebin in video plesnih filmov. Z njim želimo odpirati in zagotavljati dodaten prostor, kjer bomo skupaj s plesnimi ustvarjalci_kami zainteresirani lokalni in mednarodni javnosti ponudili bogastvo formatov, procesov in plesnih praks ter se predvsem v sodelovanjih še tesneje povezali. V okviru tega se zavedamo, da je bilo vabilo za sodelovanje nespodobno, saj mora biti vsak plačan za svoje delo. Vendar smo bili zaradi pomanjkanja finančnih sredstev prisiljeni uvesti prostovoljni prispevek, in vsem ustvarjalcem_kam se iskreno zahvaljujemo, da so prispevali svoja umetniška dela v plesno skupnost. Da dosežemo vidnost, slišnost in prisotnost.

V okviru spremljevalnega programa bomo z avtorji, ki sodelujejo v tekmovalnem programu, skušali odstreti, kako določene vsebine, teme, metode ustvarjanja in modeli delovanja vplivajo na njihove odločitve. Na javni razpravi pa bomo preizpraševali strategije politik na področju sodobnega plesa, saj so vključujoče razvojne kulturne politike nujen pogoj za profesionalno ustvarjanje.

Namen Gibanice je prikazati izbor kakovostne sodobnoplesne umetnosti, ustvariti in povezati plesno skupnost ter predvsem izboljšati delovne pogoje za plesne umetnice in umetnike. Da bo lahko plesni sektor dosegal vrhunske standarde, primerljive z evropskimi državami, je potrebno vzpostaviti sistematičen in načrten razvoj, potrebno pa se je tudi zavedati, da je osrednja vrednost plesa izkustvena. Zato vabljeni_ne na izkustveno doživljanje plesnega preobrata v izgrajevanju!

Mojca Kasjak in Nina Meško, članici umetniškega odbora Gibanice 2023