Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Follow Us

Razpis za nagrado Ksenije Hribar

Razpis za nagrado Ksenije Hribar 2021
 
za izjemne dosežke na področju sodobnih plesnih umetnosti v Sloveniji,
ki jo podeljuje Društvo za sodobni ples Slovenije
 
Rok prijave: 15. 11. 2020
 

Nagrada Ksenije Hribar je nagrada, podeljena ustvarjalkam_cem na področu sodobnih plesnih umetnosti v Sloveniji, ki s svojo vrhunskostjo in inovativnostjo pomembno prispevajo h kakovosti in razvoju tega umetniškega področja.
 
Namen nagrade je spodbujati celostni razvoj področja sodobnih plesnih umetnosti, motivirati talentirane ustvarjalke_ce kot tudi nagraditi dvoletne ustvarjalne opuse in dolgoletno življenjsko delo posameznic_kov, ki so s svojo umetniško, pedagoško oziroma teoretsko dejavnostjo zaznamovale_i naš prostor.
Priznanje prejmejo ustvarjalke_ci za dosežke v slovenskem kulturnem prostoru.
 
Za pridobitev nagrade Ksenije Hribar ni starostnih, nacionalnih ali državljanskih omejitev. Dobitniki priznanja so lahko posamezniki ali skupine. Članstvo v DSPS ni pogoj.
Kandidatke_e za posamezne kategorije nagrade Ksenije Hribar lahko predlagajo kulturne ustanove, društva ali zavodi, ki delujejo na področju sodobnih plesnih umetnosti ali fizične osebe RS.
 
Izbor dobitnikov priznanja opravi posebna, najmanj tričlanska strokovna žirija, ki jo imenuje upravni odbor DSPS. Žirija upošteva vse predloge, ki prispejo na javni razpis, lahko pa jih dopolni tudi z lastnimi. Njene odločtve so dokončne in nepreklicne. Žirija je pri svojem delu povsem samostojna. Člani žirije nagrade ne morejo prejeti, prav tako ne skupine, katerih član je član žirije, razen v izjemnem primeru, ki pa mora biti dodatno in primerno utemeljen s strani članic_ov žirije.
 
Nagrade so podeljene za izjemne dosežke v zadnjih dveh letih, razen nagrade za življenjsko delo. Nagrade bodo podeljene na Bienalu slovenske plesne umetnosti Gibanica, februarja 2021.
 

Nagrada obsega pisno utemeljitev strokovne žirije, plaketo in enoletno članstvo v DSPS.
 
Žirija bo podelila največ eno nagrado v vsaki kategoriji in največ 10 nagrad.

Nagrada Ksenije Hribar se podeljuje v naslednjih kategorijah:
 
– nagrada za vrhunski življenjski opus
– nagrada za avtorski/koreografski opus (2 leti)
– nagrada za plesni/performativni opus (2 leti)
– nagrada za perpektivno_ega koreografinjo_a
– nagrada za perpektivno_ega plesalko_ca
– nagrada za scenografijo / kostumografijo / svetlobno oblikovanje
– nagrada za avtorsko glasbo/ zvočno oblikovanje
– nagrada za kritičarko_ja / teoričarko_ja / dramaturginjo_a / producentko_a
– nagrada za pedagoško delo
– nagrada po izboru komisije (odprta, nedefinirana kategorija, določena po potrebi in v izboru žirije) 
 
Prijava za nagrado mora vsebovati:
 
– podatke o predlagani_em posameznici_ku
– navedbo kategorije, za katero je posameznica_k predlagan_a
– strokovno utemeljitev predloga (ena A4 stran), ki je lahko dopolnjena z življenjepisom in z referencami predlagane_ga posameznice_ka
– posnetek predstav (vimeo link z geslom) in povezava na internetno stran, kjer so predstavljena dela predlagane_ga kandidatke_a iz obdobja zadnjih dveh let. 
 
Prijave sprejemamo izključno po pošti (priporočena pošiljka) na naslov Društvo za sodobni ples Slovenije, Metelkova 6, 1000 Ljubljana, z oznako “Nagrada Ksenije Hribar 2021”.
Prosimo, da nam prijavo posredujete tudi digitalno na mail dsps2012@gmail.com.